Tillsammans får vi fler att uppleva det goda båtlivet!

Hitta oss på kartan

En av de största aktörerna inom fritidsbåtslivet är Svenska Båtunionen som organiserar fler än 900 båtklubbar med 185 000 medlemmar. Detta pass, och dagens övriga pass, arrangeras i samarbete med Svenska Båtunionen och deras tidning Båtliv.
I detta inledande pass får vi höra mer om Svenska Båtunionens arbete för att utveckla båtlivet, för att locka nya till detsamma och om det intensiva miljöarbetet som bedrivs.

Medverkande:
Peter Karlsson, Svenska Båtunionen

Med reservation för ändringar.

Marina scenen - A06:30