Plast på sjön

Krympplasten lever vidare

Vi får ofta frågor om vad som händer med all plast som används och förbrukas under allt Allt för sjön. Det går ju åt väldigt mycket plast då krympplast används för att skydda båtarna under färden till Stockholmsmässan. På våra andra mässor och tidigare även på Allt för sjön så har all plast återvunnits till granulat som sedan gått vidare till att bli nya plastprodukter.

I år samarbetar vi med Sweboat och deras partner Orbit för all insamling och återvinning av krympplasten. Genom Orbits arbete säkerställs en effektiv återvinning av plasten, där materialet återvinns och omvandlas till ny krympplast som sedan distribueras i hela Sverige.

Varje ton plast som Orbit återvinner gör en svensk invånare klimatneutral, vilket betyder att vi bidrar till att minska vår miljöpåverkan betydligt.

Genom att samla in och återvinna ges krympplasten nytt liv. Tillsammans arbetar vi för en mer hållbar framtid för båtindustrin.

I samarbete med