Solnedgång över havet

Hjälp oss att hjälpa Östersjön

Framtidens hav och Östersjökontraktet

Inför 2022 startade Allt för sjön ett helt nytt hållbarhetsprojekt. Målet med projektet är att varje år belysa en välgörenhetsorganisation som arbetar mot något av de Globala målen från Agenda 2030.

Målen som Allt för Sjön valt ut som våra hjärtefrågor är:

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 14: Hav och marina resurser

Som välgörande ändamål för 2024 har vi valt Expedition Rädda Östersjön. Östersjöns miljö har succesivt försämrats under de senaste hundra åren och är idag ett av de mest förorenade och känsliga innanhaven i världen. Om inte något radikalt görs är risken ett helt dött innanhav som sedan inte går att rädda – något som ingen vill att kommande generationer ska behöva leva med!

På plats

I monter A10:30 få du lära dig mer om Östersjöns miljö och vad som görs, planeras och vad vi alla kan göra. Alla vill ju att havet ska vara
Badbart-Farbart-Njutbart
 och skapa Ätbart! Här blir det upplevelser både för barn och vuxna med bland annat Quiz, smaka på nyheter och vinna priser.

Våra samarbetspartners SLU, Blå Mat, Baltic Science Center, Simklubben Neptun, H2O,Rotary och Initiativ Utö berättar om vad de gör.   

Tillsammans är vi starka och kan hjälpa, var med du också!

Logga Expedition Rädda Östersjön

Allt om Expedition Rädda Östersjön

Östersjöns miljö har succesivt försämrats under de senaste hundra åren och är idag ett av de mest förorenade och känsligaste innanhaven i världen. Om inte något radikalt görs är risken ett helt dött innanhav som sedan inte går att rädda – något som ingen vill att kommande generationer ska leva få med!

Nu tas ett nytt steg i arbetet genom starten av Expedition Rädda Östersjön. Du kan bli en viktig del i lösningen genom att delta i Expeditionen. Tillsammans kan vi skapa en viktig länk i kedjan för att rädda Östersjön.

Läs mer om projektet här