Solnedgång över havet

Hjälp oss att hjälpa Östersjön

Årets ändamål: Expedition Rädda Östersjön

Inför 2022 har Allt för sjön startat ett helt nytt hållbarhetsprojekt. Målet med projektet är att varje år belysa en välgörenhetsorganisation som arbetar mot något av de Globala målen från Agenda 2030. Målen som vi valt ut som våra hjärtefrågor är:

Mål 6: Rent vatten
Mål 12: Hållbara konsumtionssätt
Mål 14: Rent hav

Som första välgörande ändamål har vi valt Expedition Rädda Östersjön. Östersjöns miljö har succesivt försämrats under de senaste hundra åren och är idag ett av de mest förorenade och känsliga innanhaven i världen. Om inte något radikalt görs är risken ett helt dött innanhav som sedan inte går att rädda – något som ingen vill att kommande generationer ska få leva med!


Tillsammans är vi starka och kan hjälpa, var med du också!

Logga Expedition Rädda Östersjön

Allt om Expedition Rädda Östersjön

Östersjöns miljö har succesivt försämrats under de senaste hundra åren och är idag ett av de mest förorenade och känsligaste innanhaven i världen. Om inte något radikalt görs är risken ett helt dött innanhav som sedan inte går att rädda – något som ingen vill att kommande generationer ska leva få med!

Nu tas ett nytt steg i arbetet genom starten av Expedition Rädda Östersjön. Du kan bli en viktig del i lösningen genom att delta i Expeditionen. Tillsammans kan vi skapa en viktig länk i kedjan för att rädda Östersjön.

Läs mer om projektet här