Hållbarhet

Allt för sjöns arbete med FN:s utvecklingsmål för ett hållbarare båtliv

Som Sveriges största Båtmässa med 60 000 besökare varje år är hållbarhet en viktig och nödvändig del av vår verksamhet. FN’s 17 Globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Fyra fantastiska saker som vi givetvis vill bidra till att uppnå.

Vi har arbetat igenom de 17 målen och 169 delmålen och identifierat tre mål som är prioriterade för Allt för sjön.

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Läs mer här »

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Läs mer här »

Mål 14: Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Läs mer här »