Sveriges andra marina nationalpark på gång!

Hitta oss på kartan

Sedan 2020 utreds en nationalpark i Nämdöskärgården. Det blir inte en nationalpark vilken som, landets 31:a nationalpark föreslås bli vår första marina nationalpark i Sveriges del av Östersjön!

Nämdöskärgården är med sina tusentals kobbar, skär och öar ett fantastiskt utsnitt av Stockholms skärgård. Upplevelserna som finns här är många. Besökarna kan vänta sig att möta sjöfåglar och sälar, ta del av hänförande vyer och själva uppleva öppen ytterskärgård. Med snorkel eller dykutrustning kanske också möta djur och natur under ytan? Plats finns, 97 procent av nationalparkens tänka yta om nästan 32 000 hektar är vatten.

Nämdöskärgården föreslås bli landets andra nationalpark med ett uttalat marint syfte. Det bräckta vattnet i denna del av Östersjön skapar särskilda, ganska tuffa, förutsättningar för de marina arterna. Med kunskap och varsamhet kan vi ge naturen och djurlivet här lite hjälp på traven och samtidigt skapa plats för den nyfikne att upptäcka världen i Stockholms yttre skärgård.

I detta pass får vi höra mer om arbetet med Nationalparkens bildande, om hur men också om varför området är så värt att skydda och besöka.

 

Talare:  Sandra Wennberg, Naturvårdsverket och PetraMy Börjesson, Länsstyrelsen i Stockholm

Marina scenen - A06:30