Klassiska båtar, en del av det rörliga, och flytande, kulturarvet!

Hitta oss på kartan

I detta inslag på scenen beger vi oss till Blekinge och Carlscrona Veteranbåtar. Vi får höra om deras arbete kring vård och renovering av klassiska båtar, vi får ta en titt på Saltö Varv, Sveriges snart kanske enda träbåtsvarv och som också numera är föreningens bas.

Saltö Varv är ett traditionellt träbåtsvarv med en historia starkt förknippad med båtutvecklingen i regionen och med nationellt kända båtbyggare. Med varvet som bas kan föreningen fortsätta sitt arbete med att värna, vårda och visa upp en del av det flytande kulturarvet.

 
Medverkande:
Dan Thorell, Carlskrona Veteranbåtar

Med reservation för ändringar.

Marina scenen - A06:30