Välkommen till framtidens hav!

Hitta oss på kartan

Expedition Rädda Östersjön och Allt för sjön har ett samarbete som på olika sätt syftar till att bidra till att Östersjön blir renare. I denna programpunkt får vi höra mer om hur detta samarbete ser ut och hur det kommer märkas på olika sätt under 2024.  

Vi kommer också att få träffa några av Expedition Rädda Östersjöns samarbetspartners och höra hur man gemensamt tänker inspirera alla som bor runt Östersjön till att göra personliga insatser för att havet ska fortsätta erbjuda fina upplevelser, arbetstillfällen och naturresurser. 

En del i Expedition Rädda Östersjöns arbete är att få fler och fler personer att skriva på Östersjökontraktet®. Detta blir ditt löfte till att bidra till en renare Östersjö och framtidens hav.

 
Medverkande:
Thomas Flinck – Expedition Rädda Östersjön och samarbetspartners

Med reservation för ändringar.

Marina scenen - A06:30