300 volontärer ovan och under ytan, det är Hands2Ocean

Hitta oss på kartan

Hands2Ocean är en ideell förening som grundades 2018. Från början hette man Rädda Mälaren. Tanken med Hands2Ocean är att städa sjö- och havsbottnar och på så vis få bort gifter som ligger på botten.

Till början av 2024 har man plockat upp ca 350 ton skräp varav 39 ton är batterier och 37 ton är elsparkcyklar. År 2022 fick man motta Svenska Båtunionens Miljöpris.
I detta inslag berättar Fredrik Johansson mer om verksamheten, framtidsplaner och vad vi alla kan göra för att bidra till Hands2Oceans arbete

 
Medverkande:
Fredrik Johansson – Hands2Ocean

Med reservation för ändringar.

Foto: Oscar Kihlborg

Marina scenen - A06:30