Julgranar i vattnet för bättre fiskmiljö?

Hitta oss på kartan
Under tre år har en test gjort av att med hjälp av julgranar skapa uppväxtmiljöer för bland annat abborre och gös. Tester har bland annat gjort i vattnen i Stockholms innerstad som indirekt påverkar Stockholms skärgård. Genom att under ordnade former placera julgranar i vattnet gynnas livsmiljöer för fisk men också smådjur som är fiskens mat.
 
I detta pass får vi höra lite om erfarenheterna från detta test och vad som händer i framtiden för att skapa bättre förutsättningar för fiskarna i Östersjön.

Föreläsare: John Kärki, Sportfiskarna

 

(Med reservation för ändringar, programmet uppdateras löpande)

Marina scenen - B02:32