Vi vågade segla till Island

Hitta oss på kartan
Sommaren 2017 seglade vi för första gången på Nordsjön och nosade på Atlanten. Färden gick från Stockholm, runt Skånekusten och västerut till Shetlandsöarna, Orkney, Hebriderna, Kaledonienkanalen och åter hem. Sommaren 2019 seglade vi till Shetland, Färöarna och Island.
 
Ingen av oss som var med på dessa seglingar hade någon tidigare erfarenhet av tidvatten, Nordsjön eller Atlanten. Men Stockholms skärgård med omnejd känner vi.
Föredraget handlar om förberedelser, utrustning, båten, livet ombord med olika besättningsmedlemmar, sjösjuka, att kyla är lättare att hantera än värme, pirret i magen inför längre seglats över Nordsjön, att närma sig en ny främmande kust och om den fantastiska känslan att komma fram till nya avlägsna platser på egen köl.
 
Föredragshållare är skepparen Bengt Utterström och Helena Nilsson som gastade under tre veckor från Tjörn till Färöarna. Totalt var 13 personer med fördelade på olika delsträckor under knappt tre månaders tid.
 
 
Föreläsare: Bengt Utterström (Fritidsskepparen.com), Helena Nilsson

 

(Med reservation för ändringar, programmet uppdateras löpande)

Marina scenen - B02:32