Mål 14: Hav och marina resurser

Utan rena hav och vattendrag har vi inte längre något båtliv, vi på Allt för sjön ger organisationer en plattform och stöttar de med att nå ut till en bredare målgrupp och vi lyfter medvetet fram de utställare som gör ett aktivt miljöarbete med synlighet på hemsidan och sociala medier.

Action punkter för Agenda 2030:
➔ Belysa det nya sättet att "äga" båt genom att hyra båt, chartra båt, poola båt och samäga båt
➔ Hållbarhetsdag på Marina scenen till kommande Allt för sjön 2024
➔ Fokus på
 segling för mångfalden och fossilfri transport

Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. Haven täcker 70 procent av vår planet och över tre miljarder människor är beroende av den marina och kustnära biologiska mångfalden för sin försörjning. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna.

Överfiske, försurning, gifter och föroreningar är några av de problem som drabbar våra hav idag. Visste du till exempel att åtta miljoner ton plast hamnar i haven varje år? Fortsätter det i denna takt kommer haven att bestå av mer plast än fisk år 2050. Vi måste skydda våra hav och säkerställa hållbar användning av havsbaserade resurser och ekosystem. Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss.

Källa: Globalamalen.se