Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vi på Allt för sjön arbetar hela tiden med att lyfta utställare som producera hållbart så att våra besökare lättare kan konsumera hållbart, vi tar en aktivt ståndpunkt och deltar i debatten som förs hos våra utställare, intresseorganisationer och miljöorganisationer. Vi ger organisationer en plattform och stöttar de med att nå ut till en bredare målgrupp och vi lyfter medvetet fram de utställare som gör ett aktivt miljöarbete med synlighet på hemsidan och sociala medier.

Action punkter för Agenda 2030:
➔ Belysa det nya sättet att "äga" båt genom att hyra båt, chartra båt, poola båt och samäga båt
➔ Fokus på
segling för mångfalden och fossilfri transport

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Källa: Globalamalen.se