Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

På Allt för sjön värnar vi om våra gemensamma vattenresurser och jobbar hela tiden aktivt för ett rent vatten. Genom att stötta och lyfta fram flera olika ideella miljöorganisationer tar vi en aktiv del i arbetet framåt på flera fronter. Vi ger organisationer en plattform och stöttar de med att nå ut till en bredare målgrupp och vi lyfter medvetet fram de utställare som gör ett aktivt miljöarbete med synlighet på hemsidan och sociala medier.

Action punkter för Agenda 2030:
➔ Belysa det nya sättet att "äga" båt genom att hyra båt, chartra båt, poola båt och samäga båt
➔ Hållbarhetsdag på Marina scenen till kommande Allt för sjön 2024
➔ Fokus på
 segling för mångfalden och fossilfri transport

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder. Men vatten är inte nödvändigtvis en källa till konflikt, vattentillgångar kan också fungera som enande kraft som stärker samarbete och skapar lösningar för fred.

En av tre personer världen över lever idag utan tillgång till grundläggande sanitet, vilket orsakar sjukdom och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom. I synnerhet drabbas kvinnor och flickor som ofta ansvarar för familjens vattenförsörjning, vilket leder till förlorade inkomstmöjligheter och missade skoldagar. Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och utveckling.

Källa: Globalamalen.se