Design och innovationsexpo

Design och Innovationsexpo

Innovation och forskning möter nyskapande design på båtmässan. Sveriges Yachtkonstruktörers Riksförening, SYR, har i sin monter bjudit in Chalmers i Göteborg och Kungliga tekniska Högskolan, KTH, för att visa exempel på den senaste utvecklingen från deras testlabb.