skargardsstiftelsen-batmassan

Vad gör Skärgårdsstiftelsen?

Skärgårdsstiftelsens områden är till för dig. Du är välkommen att lägga till i deras naturhamnar, ströva i vackra skogar eller ta ett bastubad på någon av deras öar.

Vad gör Skärgårdsstiftelsen?
Skärgårdsstiftelsens verksamhet är högst skiftande och innefattar allt från att tömma soptunnor och snickra bryggor till att vara en viktig instans i frågor som rör den långsiktiga utvecklingen av skärgården. De har ett fyrtiotal områden att ansvara för och lika många tillsynsmän och naturvårdare som gör jobbet.

Att äga och förvalta 40 naturreservat i Stockholms skärgård, med 20 000 hektar vatten och 12 000 hektar mark, kräver resurser. Som stödjande Skärgårdsvän, med 350 kr per år, bidrar du till att hålla skärgården öppen för alla. 

Skärgårdsstiftelsens ger årligen ut en Områdesguide där de presenterar alla deras områden och naturreservat. Vänmagasinet Stångmärket ger fördjupad information med reportage om stiftelsens arbete. Alla stödjande skärgårdsvänner får en årsbok (vänboken).

Ditt bidrag hjälper oss fortsätta
- Vårda Stockholms skärgård, både över och under ytan.
- Hålla natur- och gästhamnar öppna för dig.
- Ge fortsatta möjligheter till äventyr i Stockholms underbara skärgård.

Vill du nå köpstarka stockholmare 2021?
Fyll i Allt för sjöns intresseanmälan nu!