allt-for-sjon-hallbarhet

Hållbarhet på Allt för sjön

Allt för sjön följer den hållbarhetspolicy som Stockholmsmässan jobbar efter. För oss handlar hållbarhet om att ta hänsyn till nuvarande och framtida generationers behov, och att ta ett långsiktigt ansvar i vår dagliga verksamhet.

Allt för sjön välkomnar och stödjer hållbara inslag i Allt för sjöns mässerbjudande. Vi välkomnar gärna fler elbåtsutställare och elmotorer. Vi är stolta över att Sverige är ett framstående land inom tillverkningen av elbåtar. Vi stödjer också aktivt kampanjer som främjar våra sjöar och hav.

Östersjön står oss närmast hjärtat. Kampanjer som Skit i sjön lanserat av Projekt Rena Mälaren som hämtar skräp från Mälarens botten, ger oss både en tår i ögat och en stadigare blick mot en hållbar framtid. När det gäller Östersjön föll till exempel Mumins kampanj #VÅRTHAV Allt för sjön i smaken.

Stockholmsmässans hållbarhetsarbete bedrivs utifrån tre fokusområden:

1. Sustainable Community

2. Sustainable Environment

3. Sustainable Innovation 

Läs mer om de tre områdena här »