skepparexamen-fartygsbefal

Allt du behöver veta om skepparexamen

Skepparexamen är en gammal utbildning som idag ersatts av Fartygsbefäl klass 8 och kustskepparintyget. Det kallas fortfarande för skepparintyg, skepparbevis och skepparutbildning i folkmun, men idag är det ”Fartygsbefäl 8” som gäller för kommersiellt bruk och ”kustskepparintyg” som gäller för privat bruk.

Kustskepparintyg - köra stor båt privat
Med Skepparexamen menar vissa Skepparintyg eller Kustskepparintyg som är den korrekta benämningen idag. Kustskepparintyget är ett krav när du skall köra en fritidsbåt som är både längre än 12 meter och bredare än 4 meter. Tidigare var dessa mått definitionen av ett skepp men ändrades den 1 februari 2018 till att skrovlängden skall vara minst 24 meter för att en båt ska klassas som ett skepp.

I Sverige är det lag på att du som befälhavare minst måste inneha kustskepparintyg för att få framföra ett fartyg längre än 12 m och bredare än 4 m. Men om du har en skepparexamen är den fortfarande giltig. Förkunskapskravet är ett Förarintyg och åldersgränsen för Kustskepparintyget är 15 år.

Fartygsbefäl klass 8 - köra båt kommersiellt
Om du vill köra båt kommersiellt är det Fartygsbefäl klass 8 du behöver. Då får du möjlighet att vara befälhavare på ett kommersiellt fartyg med maximalt 12 passagerare i fartområde D.

Men vad innebär det?

Jo, körningen är kommersiell när syftet med resan är att på uppdrag av någon köra en sträcka med sin båt, det är således syftet med resan som bestämmer om det är kommersiellt eller inte. Maximalt 12 passagerare innebär att dessa inte ska vara delaktiga i säkerheten ombord. Du har alltid möjlighet att utöka besättningen med fler personer. Om du har en Skepparexamen får du köra kommersiellt med fartyg som är maximalt 20 ton brutto.

Kravet på dessa personer är då att samtliga skall ingå i säkerhetsbesättningen och därmed har kunskap om hur de skall agera vid olika nödsituationer ombord. Fartområde D kallas även för inre fartområde och är en geografisk utritat linje som du hittar på transportstyrelsens hemsida. Enkelt uttryckt är det ut till skärgårdens yttre skär men med vissa undantag. Du får alltså inte framföra fartyget på öppet hav.

Skillnaden mellan Fartygsbefäl klass 8 och gamla skepparexamen
Skillnaden mellan dagens Fartygsbefäl klass 8 och den tidigare utbildningen skepparexamen är framförallt passagerarsäkerhet som syftar till att fördjupa kunskapen och förståelsen kring sjösäkerhet och passageraransvar. Därför ingår första hjälpen med hjärt- och lungräddning tillsammans med en defibrillator.

Det är också ett utökat avsnitt med säkerhetsutrustning ombord och handhavande av dessa där en praktisk del i handhavandet är obligatorisk. Självklart är det mer om dagens aktuella sjösäkerhetssystem GMDSS och förståelsen kring både svensk och internationell sjöräddning.

Skillnaden mellan Fartygsbefäl klass 8 och kustskepparintyg

 

Fartygsbefäl klass 8

Kustskepparintyget

Navigation

X

X

Sjövägsregler

X

X

Sjösäkerhet teori

X

X

Sjukvård teori

X

X

Sjösäkerhet praktik

X

 

VHF/SRC

X

 

Radar

X

 


Vill du lära dig mer om Kustskepparintyg eller Fartygsbefäl 8? Prata med Navigationsgruppen.

Vill du nå köpstarka stockholmare 2021?
Fyll i Allt för sjöns intresseanmälan nu!