Skydd under ytan, ett projekt för miljön och båtåkare

Hitta oss på kartan

Bottenvegetationen spelar en viktig roll i havets ekosystem och för den biologiska mångfalden. Den är barnkammare och födosöksplats för en mängd olika djur och spelar stor roll för bottnarnas möjlighet att binda kol och sediment för klarare vatten.

Dessa vegetationsklädda bottnar är känsliga för störningar och påverkan. Sedan 2020 driver Skärgårdsstiftelsen tillsammans med WWF världsnaturfonden och Apotea ett spännande projekt för att minska ankringsskador på känsliga bottnar.

I detta inslag får ni höra mer om detta arbete och om hur ett ändrat beteende av oss alla kan göra att vi lämnar ett mindre miljöavtryck när vi besöker vår underbara skärgård.

Föreläsare: Cecilia Wibjörn

(Foto: Bosse Lind)

 

(Med reservation för ändringar, programmet uppdateras löpande)

Marina Scenen - A06:30