Mer gäddor och aborrar? Förutsättningarna finns!

Hitta oss på kartan

Våtmarker är ett biologiskt under för fiskar och många andra djur. På Ålö i Stockholms södra skärgård fanns tidigare en stor våtmark. Hit har gäddor vandrat upp för lek och föryngring, något som inte varit möjligt så länge våtmarken varit igenvuxen. Bonden som arrenderat Ålö gård har sett försämringen över tid och även hur gäddorna försökt ta sig fram men hindrats på vägen. Då väcktes idén om att återskapa våtmarken.

I detta pass får vi höra om arbetet som WWF, Skärgårdsstiftelsen arbetat med att  återskapa våtmarken, något som gynnar den biologiska mångfalden men som också hjälper till i arbetet för en bättre miljö.

Föreläsare: Yvonne Blombäck, WWF

 

(Med reservation för ändringar, programmet uppdateras löpande)

Marina Scenen - A06:30