Är din båt byggd för 1965? Då kan den bli k-märkt!

Hitta oss på kartan

Har du en fritidsbåt som är byggd i Sverige före 1965 och som byggdes för att vara fritidsbåt så kanske du kan få den k-märkt. Sjöhistoriska museet, som utför k-märkningarna, vill med k-märkningen av fritidsbåtar uppmärksamma att de äldre fritidsbåtarna utgör en viktig del av det flytande kulturarvet.

I detta inslag får du, under ledning av Museichef Mats Djurberg och Intendent Fredrik Blomqvist, höra mer om varför och hur K-märkning av fritidsbåtar går till. Vi kommer också få se och höra mer konkret varför vissa av de över 180 märkta båtarna blivit k-märkta.

 

Föreläsare: Museichef Mats Djurberg och Intendent Fredrik Blomqvist


 

(Med reservation för ändringar, programmet uppdateras löpande)

Marina Scenen - A06:30