Havets hjältar – Rena Mälaren

Hitta oss på kartan

Vid nästan varje dyk som görs kan dykare bildäck, bilbatterier, cyklar och andra miljöskadliga saker hittas i Mälaren. Rena Mälaren är en sammanslutning av fritidsdykare och andra som vill göra Mälaren renare. Rena Mälaren fick Svenska Båtunionens Miljöpris 2022 för sin insats att rena Mälaren från alla sorter av skräp och annat skräp.

Rena Mälaren är en ideell förening och har i dag runt 300 volontärer, såväl över som under vattenytan, som regelbundet är med och städar. I detta inslag på scenen får vi höra Fredrik Johansson berätta mer om föreningens arbete och få konkreta tips på hur vi kan få en renare Mälaren.

 
Föreläsare: Fredrik Johansson

 

(Med reservation för ändringar, programmet uppdateras löpande)

Marina Scenen - A06:30