Ett litet land på jorden men ett stort på vattnet!

Hitta oss på kartan

Båtliv är en av de största fritidsaktiviteterna som finns i Sverige. Nästan en tredjedel av befolkning är någon gång ute i en fritidsbåt och det finns ca 850 000 fritidsbåtar. En av de största aktörerna inom fritidsbåtslivet är Svenska Båtunionen som organiserar fler än 900 båtklubbar med 185 000 medlemmar. Detta pass, och dagens övriga pass, arrangeras i samarbete med Svenska Båtunionen och deras tidning Båtliv.

 

 
Föreläsare: Svenska Båtunionen och tidningen Båtliv

 

(Med reservation för ändringar, programmet uppdateras löpande)

Marina Scenen - A06:30