Ett hållbart båtliv

Hitta oss på kartan
Sweboat är Sveriges båtbranschs intresseorganisation och har ca 400 medlemsföretag. Genom sitt nya klimat- och miljöprojekt "Hållbart båtliv", som lanserades under 2019, tar Sweboat ett helhetsgrepp kring dessa frågor.
 
Detta för att minska båtlivets miljöpåverkan och verka för ett hållbart båtliv inom de områden branschen kan påverka. Hållbart båtliv, som projektet kallas, skall helt och hållet vara lösningsorienterat och praktiskt inriktat.  Det ska med underlag från expertisen forma de strategier och handlingsplaner som behövs för att på både kort och lång sikt drastiskt minska båtlivets och båtbranschens avtryck på miljön.
 

Föreläsare: Mats Eriksson, Sweboat – Båtbranschens Riksförbund

 

(Med reservation för ändringar, programmet uppdateras löpande)

Marina scenen - B02:32