In- och utflyttningstider

Inflyttningstider
Tisdag 2020-03-03 kl. 07.00-20.00
Onsdag 2020-03-04 kl. 07.00 - 20.00
Torsdag 2020-03-05 kl. 07.00 - 16.00*
Fredag 2020-03-06 kl. 07.00 - 12.00 (fram till mässan öppnar).
 
* Från kl 16.00 måste alla utställare ha packat upp sitt gods så att det kan transporteras bort för städ- och mattläggning i gångarna. Arbete endast i egna montern får sedan ske fram till kl 22.00.

Utflyttningstider
Hall A
Söndag 2020-03-15, 18.00 - 24.00
Måndag 2020-03-16, 07.00 - 16.00
Tisdag 2020-03-17, 07.00 - 16.00

Hall B- och C
Söndag 2020-03-15, 18:00 - 24.00
Måndag 2020-03-16, 07.00 - 16.00

Avvikelser från ovanstående
Ett separat Inflyttningsschema med datum/tider för intransport skickas ut till berörda utställare, främst i Hall A, som har båtar och/eller skrymmande produkter större än 4x2 meter. 
Kontaktperson: Logistikavdelningen, logistik@stockholmsmassan.se