Sjöpolisen

Sjöpolisen på Allt för sjön

Sjöpolisen i Stockholm är skärgårdens utrycknings- och närpolis. De arbetar i normalfallet med Stockholms län som arbetsområde, men de biträder även övriga Sverige med sin specialkompetens då det behövs.

Förutom normal polisverksamhet till sjöss och på öar utför de även:
-Trafik och nykterhetskontroller på öar utan landförbindelse.
-Insatser mot ordningsstörningar i marinmiljö, bland annat genom vattenskoterinsatser.
-Leta efter försvunna personer på öar eller i vattnet.
-Söka och säkerställa bevis under vatten. 
-Sjöräddningsinsatser.

De kommer att informera om ovanstående samt sitt deltagande i en EU gemensam insats i Egeiska havet.