Båthistoriska Riksförbundet

Vi finns i monter C14:43,C08:40

Båthistoriska Riksförbundet är medlemsorganisation för klubbar och organisationer inom båthobbyn för klassiska båtar.
Arbetet för att få till stånd en stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet, inklusive våra gamla båtar, tog ett antal språng framåt under verksamhetsåret 2018, och detta har väsentligen präglat arbetet i BHRF:s styrelse och även under 2019 kommer att så göra under detta år. Utsikterna att detta kan resultera i en ny lagstiftning om detta under 2020 medför att BHRF samtidigt behöver förbereda sin verksamhet för att hantera detta nya läge för det flytande kulturarvet.
Under 2019 har vi aktivt medverkat tillsammans med Veteranbåtsföreningen och utvalda båtsnickare i transportstyrelsens arbete med ”Skrovmålet” där vi hjälpt till med kunskap hur regler för träbåtar och dess behandling under vattenlinjen skall utformas för att uppfylla alla miljökrav som finns. Vi har deltagit i två möten dels med transportstyrelsen men också vid ett ”stort möte” med alla representanter för ”skrovmålet” där vi har föreslagit en metod där man på trät använder en skyddande färg t.ex. mönja och därefter en primer och sedan godkänd bottenfärg för de område man har båten. Detta för att lösa båtbottenfärgsproblematiken ur ett bevarande- och miljömässigt perspektiv. Detta arbete kommer att pågå fram till 2021.
Vi vill skapa bättre förutsättningar och villkor för bevarandet av äldre båtar som kan bidra till samhällets hållbarhet. Därför arbetar vi inkluderande för att ge så många som möjligt tillgång till vårt kulturarv oavsett kön, etnicitet, ålder och funktionsvariationer.
Hitta oss på kartan

Kategorier

  • Ideell förening
  • Jollar, småbåtar
  • Motorbåtar
  • Segelbåtar

Kontakt

Båthistoriska Riksförbundet

c/o Sven Jönsson Gröndalskullen 8 184 63  Åkersberga Sverige